2014

19. desember 2014

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.
25. november 2014

Fra huslege til legehus

For hundre år siden dro distriktslegene i sykebesøk. Nå drar heller pasientene til legevakten. Men sykebesøk kan være for god behandling og oppfølging, skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 22/2014.
04. november 2014

Are end-of-life practices in Norway in line with ethics and law?

Førde R, Aasland OG. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58 (9): 1146-50.
15. oktober 2014

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors since 1994 with special attention to postgraduate training, work-home balance and the European Working Time Directive: a panel study. Rosta J, Aasland OG. BMJ Open 2014; 4:e005704.
02. oktober 2014

Legekunsten - en elefant i rommet

Aasland OG. I: Botten GS, Frich J, Hagen TP, Iversen T, Nordby H (red). Helsetjenestens nye logikk. Oslo, Akademika forlag, 2014: 173-184.
25. september 2014

Fra pidestall til skammel

Antologien Fra pidestall til skammel - Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år har bidrag fra 17 inviterte forfattere, som alle har skrevet om temaer innenfor det fagfeltet som lederen for Legeforskningsinstituttet (LEFO) har vært opptatt av, siden instituttet ble etablert i 1992.
24. september 2014

Legeforskningen – har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992-2014

Isaksson Rø K. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-155.
23. september 2014

Butikk og byråkrati – Om helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem

Bringedal B. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 48-57.
22. september 2014

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?

Rosta J. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 114-123.

Side 1 av 2