LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2014

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

19. desember 2014
Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.

Fra huslege til legehus

25. november 2014
For hundre år siden dro distriktslegene i sykebesøk. Nå drar heller pasientene til legevakten. Men sykebesøk kan være for god behandling og oppfølging, skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 22/2014.

Legekunsten - en elefant i rommet

02. oktober 2014
Aasland OG. I: Botten GS, Frich J, Hagen TP, Iversen T, Nordby H (red). Helsetjenestens nye logikk. Oslo, Akademika forlag, 2014: 173-184.

Fra pidestall til skammel

25. september 2014
Antologien Fra pidestall til skammel - Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år har bidrag fra 17 inviterte forfattere, som alle har skrevet om temaer innenfor det fagfeltet som lederen for Legeforskningsinstituttet (LEFO) har vært opptatt av, siden instituttet ble etablert i 1992.

Legeforskningen – har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992-2014

24. september 2014
Isaksson Rø K. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-155.

Butikk og byråkrati – Om helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem

23. september 2014
Bringedal B. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 48-57.

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?

22. september 2014
Rosta J. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 114-123.

Hvem er vi? Hva gjør vi? En oppsummering av Legeforskningsinstituttets virksomhet 1992-2014

22. september 2014
Ronge K, Hvitmyhr WS. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 156-173.

Næring til god læring. Betydningen av legen som rollemodell i læresituasjoner

22. september 2014
Birkeli CN. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 132-139.

Side 1 av 2