LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2014

Støttekollegaordningen for leger i Norge sett fra støttekollegenes side. En kvalitativ evaluering

19. desember 2014
Rø KI. Masteroppgave. Oslo: Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, 2014.

Fra huslege til legehus

25. november 2014
For hundre år siden dro distriktslegene i sykebesøk. Nå drar heller pasientene til legevakten. Men sykebesøk kan være for god behandling og oppfølging, skriver LEFOs seniorforsker Olaf G. Aasland i en lederartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 22/2014.

Are end-of-life practices in Norway in line with ethics and law?

04. november 2014
Førde R, Aasland OG. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58 (9): 1146-50.

Weekly working hours for Norwegian hospital doctors

15. oktober 2014
Weekly working hours for Norwegian hospital doctors since 1994 with special attention to postgraduate training, work-home balance and the European Working Time Directive: a panel study. Rosta J, Aasland OG. BMJ Open 2014; 4:e005704.

Legekunsten - en elefant i rommet

02. oktober 2014
Aasland OG. I: Botten GS, Frich J, Hagen TP, Iversen T, Nordby H (red). Helsetjenestens nye logikk. Oslo, Akademika forlag, 2014: 173-184.

Fra pidestall til skammel

25. september 2014
Antologien Fra pidestall til skammel - Festskrift til Olaf Gjerløw Aasland 70 år har bidrag fra 17 inviterte forfattere, som alle har skrevet om temaer innenfor det fagfeltet som lederen for Legeforskningsinstituttet (LEFO) har vært opptatt av, siden instituttet ble etablert i 1992.

Legeforskningen – har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992-2014

24. september 2014
Isaksson Rø K. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-155.

Butikk og byråkrati – Om helsetjenesteaksjonens kritikk av dagens styringssystem

23. september 2014
Bringedal B. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 48-57.

Legeledere i Norge og Tyskland – hva er forskjellen?

22. september 2014
Rosta J. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 114-123.

Side 1 av 2