Legeforskningen – har den lykkes? En presentasjon av Olaf Gjerløw Aaslands vitenskapelige publikasjoner 1992-2014

Isaksson Rø K. I: Ronge K, Isaksson Rø K, Bringedal B, red. Fra pidestall til skammel. Festskrift Olaf Gjerløw Aasland 70 år. Oslo: Den norske legeforening / Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP), 2014: 140-155.

Antologien ble trykket i et begrenset opplag, men er fritt tilgjengelig i elektronisk utgave via LEFOs hjemmeside – nærmere omtale av denne publikasjonens i alt 17 artikler fins her.