Legekunsten - en elefant i rommet

Aasland OG. I: Botten GS, Frich J, Hagen TP, Iversen T, Nordby H (red). Helsetjenestens nye logikk. Oslo, Akademika forlag, 2014: 173-184.

Boken presenteres slik av forlaget Akademika:
Helsetjenestens nye logikk viser hvordan kompleksiteten i helsevesenet må forstås ut fra et mangfold av faglige perspektiver. Boka er utgitt som festskrift til professor Ole Berg i anledning hans 70-årsdag. Den belyser aktuelle problemstillinger innen helseledelse, helsepolitikk og helseøkonomi. Kvalitet, likhet og brukermedvirkning i helsetjenestene er aktuelle temaer. Boka har mange eksempler på hvordan ny teknologi og nye faglige muligheter skaper medisinske framskritt, men også gir store utfordringer. Helsetjenestens nye logikk gir mange innspill til hvordan en bedre kan forstå de utfordringer som helsetjenesten står overfor.

Kontakt oss for mer informasjon om Olaf Gjerløw Aaslands bidrag i festskriftet.