- Verdensmester i skrivebordsprioritering

- Er upresise kriterier den viktigste årsaken til dårlig prioritering i norsk helsetjeneste? spør Berit Bringedal i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift (NNT 2015; 32 (1): 79-87), og følger opp sin vurdering av Norheim-utvalgets innstilling i en kronikk i Aftenposten (2.3.2015).

Utredningen om å prioritere ressursene i helsevesenet (NOU 2014:12 Åpent og rettferdig - prioritering i helsetjenesten) ble overlevert helseminister Bent Høie i november 2014. 

- Prioriteringsutvalgets innstilling har nå vært ute på høring, og Høie skal ta neste skritt, skriver Bringedal i Aftenposten. LEFOs seniorforsker gjør greie for hvilke forslag utvalget kommer med, men gir også sin vurdering av hvor forslagene peker i riktig retning, og hva hun mener er fallgruvene. - Utredningen inneholder forslag som ser fornuftige ut på skrivebordet, men kan føre til omfattende økning i kostnader, argumenterer hun.  

Kronikken i Aftenposten (2.3. 2015), "Verdensmester i skrivebordsprioritering", tar utgangspunkt i den bredt anlagte kommentarartikkelen som Berit Bringedal har publisert i siste utgave Nytt Norsk Tidsskrift (NNT 2015; 32 (1):79-87). I anmeldelsen "Verdensmester i teoretisk prioritering" gir hun en grundig presentasjon av Norheim-utvalgets innstilling, og problematiserer styrker og svakheter ved denne.

Artikkelen i NNT kan kjøpes via denne lenken

Two articles, both in Norwegian (comments from journal and newpaper). Abstracts/summaries are not available in English. Contact us for more information.