LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2015

LEFO står bak landsomfattende evaluering av turnustjenesten

03. desember 2015
Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ordningen med søknadsbasert opptak ble innført, er nylig gjennomført. – En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at det det ble foretatt intervju, skriver LEFOs rådgiver/prosjektleder Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1879).

Work-home interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical career

12. november 2015
Hertzberg TK, Isaksson Rø K, Vaglum PJW, Moum T, Røvik JO, Gude T, Ekeberg Ø, Tyssen R. Industrial Health 2016; 54: 139-48. Epub Nov 3 2015. Full text version is available.

Decisions on statin therapy by patients' opinions about survival gains: cross sectional survey of general practitioners

17. juli 2015
Halvorsen PA, Aasland OG, Kristiansen IS. BMC Fam Pract Jul 3; 16:79.

For lite kunnskap om hvordan helsetjenesten bør styres

15. juli 2015
– Helsetjenesten bør styres etter kunnskap om hvordan ulike styringsformer faktisk virker. Forskere og fagfolk må samarbeide bedre enn de gjør i dag for å frembringe denne kunnskapen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i en kronikk.

Professional satisfaction and the quality of medical care

27. mai 2015
The contributions to LEFO’s symposium last summer have now been reworked into 11 articles published in the journal Professions & Professionalism (Volume 5, No 1, 2015) and with our senior researcher Berit Bringedal as guest editor.

Healthy Doctors – Sick Medicine

25. mai 2015
Aasland OG. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-14. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care.

Guest Editor’s Introduction

23. mai 2015
Bringedal B. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-5. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care.

Supply of doctors to a rural region: Occupations of Tromsø medical graduates 1979-2012

22. april 2015
Aaraas IJ, Halvorsen PA, Aasland OG. Med Teach 2015 Dec; 37 (12): 1078-82. Published online 26 Mar 2015.

- Verdensmester i skrivebordsprioritering

02. mars 2015
- Er upresise kriterier den viktigste årsaken til dårlig prioritering i norsk helsetjeneste? spør Berit Bringedal i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift (NNT 2015; 32 (1): 79-87), og følger opp sin vurdering av Norheim-utvalgets innstilling i en kronikk i Aftenposten (2.3.2015).