2015

03. desember 2015

LEFO står bak landsomfattende evaluering av turnustjenesten

Den første nasjonale evalueringen av turnustjenesten etter at ordningen med søknadsbasert opptak ble innført, er nylig gjennomført. – En tredel av turnuslegene ble ansatt uten at det det ble foretatt intervju, skriver LEFOs rådgiver/prosjektleder Cecilie Normann Birkeli (Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135: 1879).
12. november 2015

Work-home interface stress: an important predictor of emotional exhaustion 15 years into a medical career

Hertzberg TK, Isaksson Rø K, Vaglum PJW, Moum T, Røvik JO, Gude T, Ekeberg Ø, Tyssen R. Industrial Health 2016; 54: 139-48. Epub Nov 3 2015. Full text version is available.
17. juli 2015

Decisions on statin therapy by patients' opinions about survival gains: cross sectional survey of general practitioners

Halvorsen PA, Aasland OG, Kristiansen IS. BMC Fam Pract Jul 3; 16:79.
15. juli 2015

For lite kunnskap om hvordan helsetjenesten bør styres

– Helsetjenesten bør styres etter kunnskap om hvordan ulike styringsformer faktisk virker. Forskere og fagfolk må samarbeide bedre enn de gjør i dag for å frembringe denne kunnskapen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i en kronikk.
27. mai 2015

Professional satisfaction and the quality of medical care

The contributions to LEFO’s symposium last summer have now been reworked into 11 articles published in the journal Professions & Professionalism (Volume 5, No 1, 2015) and with our senior researcher Berit Bringedal as guest editor.
25. mai 2015

Healthy Doctors – Sick Medicine

Aasland OG. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-14. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care.
23. mai 2015

Guest Editor’s Introduction

Bringedal B. Professions & Professionalism 2015; 5 (1): 1-5. Epub May 19 http://www.professionsandprofessionalism.com. Special Issue: Professional Satisfaction and the Quality of Medical Care.
22. april 2015

Supply of doctors to a rural region: Occupations of Tromsø medical graduates 1979-2012

Aaraas IJ, Halvorsen PA, Aasland OG. Med Teach 2015 Dec; 37 (12): 1078-82. Published online 26 Mar 2015.
02. mars 2015

- Verdensmester i skrivebordsprioritering

- Er upresise kriterier den viktigste årsaken til dårlig prioritering i norsk helsetjeneste? spør Berit Bringedal i siste utgave av Nytt Norsk Tidsskrift (NNT 2015; 32 (1): 79-87), og følger opp sin vurdering av Norheim-utvalgets innstilling i en kronikk i Aftenposten (2.3.2015).