For lite kunnskap om hvordan helsetjenesten bør styres

– Helsetjenesten bør styres etter kunnskap om hvordan ulike styringsformer faktisk virker. Forskere og fagfolk må samarbeide bedre enn de gjør i dag for å frembringe denne kunnskapen, skriver LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i en kronikk.

Kronikken er publisert på hjemmesiden til Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), i forbindelse med at Bringedal var gjesteredaktør for en temautgave av Professions & Professionalism (Volume 5, No 1, 2015) som ble publisert tidligere i sommer.

Kronikken kan leses i fulltekst via denne HiOA-lenken.

Les også en nærmere presentasjon av temanummeret "Professional satisfaction and the quality of medical care"  – inkludert fulltekstversjoner av samtlige 11 artikler – på LEFOs hjemmeside.

Berit Bringedal kommenterte et tilsvarende tema i Tidsskrift for Den norske legeforening (nr. 10/2015)  - en engelsk versjon fins også tilgjengelig der.

Commentary in Norwegian. Contact us for more information.