Gruppeveiledning – et udekket behov hos leger i spesialisering

I Tidsskriftets utgave nr. 15/2018 deler LEFOs instituttsjef Karin Isaksson Rø erfaringer hun og kolleger har gjort fra gruppebasert veiledning i onkologien.

Artikkelen (Rø KI, Djerv L, Boye TB, Ekeberg Ø. Gruppeveiledning – et udekket behov hos leger i spesialisering. Tidsskr Nor Legeforen 138; 1411-2) fins også i engelsk oversettelse: Group supervision – an unmet need among specialty registrars. Begge er fritt tilgjengelige i fulltekst.

I debattinnlegget drøfter forfatterne undersøkelsen de har gjort med fire langsgående veiledningsgrupper ved somatiske sykehusavdelinger: tre ved Ullevål og Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus (OUS) og én ved Nordlandssykehuset i Bodø. Denne undersøkelsen ble nærmere presentert på nettsiden YngreLeger.no i august i år.

Forfatterne hadde også gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant gruppedeltakerne høsten 2017, og i begge artikler peker de på hvordan organisering og øvrige rammevilkår påvirket hvilket utbytte respondentene hadde av slik veiledning.

I Tidsskrift for Den norske legeforening kommer Karin Isaksson Rø og psykiaterne Lasse Djerv, Turid Birgitte Boye og Øyvind Ekeberg med klare anbefalinger mht. klinisk gruppeveiledning innenfor alle spesialiteteter, i forbindelse med at den nye spesialistforskriften for LIS 2 og 3 trer i kraft i mars 2019.

Les også: Gruppeveiledning for LIS, erfaringer fra onkologi (LEFO nett, 23.8.2018)