Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset

Helt siden starten på covid-19-pandemien har mediene rapportert om utviklingen og de seneste nasjonale anbefalingene. Daglig har vi kunnet ta del i rapportene om antall smittede, sykehusinnleggelser og døde.

I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 8/2020 trekker gjesteforsker og post.doc Fredrik Bååthe ved LEFO frem noen kompletterende perspektiver. "I begynnelsen opplevde vi dette som naturlig, men over tid blir det kanskje stadig mer viktig å sette tallene som rapporteres i perspektiv, uten å minske trusselen", skriver han.