LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2020

Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset

24. juni 2020
Helt siden starten på covid-19-pandemien har mediene rapportert om utviklingen og de seneste nasjonale anbefalingene. Daglig har vi kunnet ta del i rapportene om antall smittede, sykehusinnleggelser og døde. I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 8/2020 trekker gjesteforsker og post.doc Fredrik Bååthe ved LEFO frem noen kompletterende perspektiver. "I begynnelsen opplevde vi dette som naturlig, men over tid blir det kanskje stadig mer viktig å sette tallene som rapporteres i perspektiv, uten å minske trusselen", skriver han.

Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? / Why are doctors opting out of general practice?

01. april 2020
The article (Birkeli CN, Rosta J, Aasland OG, Isaksson Rø K, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 442-6) is published in both Norwegian and English version.