2020

10. november 2020

Changes in work stress among doctors in Norway from 2010 to 2019: a study based on repeated surveys

Legers arbeidssituasjon er i endring. En ny studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel viser en statistisk signifikant økning i andelen høyt arbeidsstress hos fastleger, mens det ikke ble observert økning blant sykehusleger, leger i akademiske stillinger og privatpraktiserende spesialister.
21. oktober 2020

Skaper en dynamisk læringsspiral

Aktiv integrering av medarbeidere skaper en dynamisk læringsspiral. Dette viser artikkelen "Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care " i Wiley Online Library.
14. september 2020

Comparing mental distress and help-seeking among first-year medical students in Norway: results of two cross-sectional surveys 20 years apart.

A study by medical student Nora Ruud and co-authors Lise Tevik Løvseth, Karin Isaksson Rø and Reidar Tyssen shows that there has been a significant increase in mental distress among female medical students over the past 20 years, but also a promising increase in help-seeking among those in need of treatment.
31. august 2020

Smittsomme sykdommer blant leger

Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?
24. juni 2020

Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset

Helt siden starten på covid-19-pandemien har mediene rapportert om utviklingen og de seneste nasjonale anbefalingene. Daglig har vi kunnet ta del i rapportene om antall smittede, sykehusinnleggelser og døde. I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 8/2020 trekker gjesteforsker og post.doc Fredrik Bååthe ved LEFO frem noen kompletterende perspektiver. "I begynnelsen opplevde vi dette som naturlig, men over tid blir det kanskje stadig mer viktig å sette tallene som rapporteres i perspektiv, uten å minske trusselen", skriver han.
01. april 2020

Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? / Why are doctors opting out of general practice?

The article (Birkeli CN, Rosta J, Aasland OG, Isaksson Rø K, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 442-6) is published in both Norwegian and English version.