LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2020

Hva er likhet?

21. september 2020
Covid-19 har på nytt aktualisert spørsmålet om hva likebehandling i helsetjenesten egentlig betyr.

Comparing mental distress and help-seeking among first-year medical students in Norway: results of two cross-sectional surveys 20 years apart.

14. september 2020
A study by medical student Nora Ruud and co-authors Lise Tevik Løvseth, Karin Isaksson Rø and Reidar Tyssen shows that there has been a significant increase in mental distress among female medical students over the past 20 years, but also a promising increase in help-seeking among those in need of treatment.

Smittsomme sykdommer blant leger

31. august 2020
Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?

Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset

24. juni 2020
Helt siden starten på covid-19-pandemien har mediene rapportert om utviklingen og de seneste nasjonale anbefalingene. Daglig har vi kunnet ta del i rapportene om antall smittede, sykehusinnleggelser og døde. I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 8/2020 trekker gjesteforsker og post.doc Fredrik Bååthe ved LEFO frem noen kompletterende perspektiver. "I begynnelsen opplevde vi dette som naturlig, men over tid blir det kanskje stadig mer viktig å sette tallene som rapporteres i perspektiv, uten å minske trusselen", skriver han.

Hvorfor velger leger seg bort fra allmennmedisin? / Why are doctors opting out of general practice?

01. april 2020
The article (Birkeli CN, Rosta J, Aasland OG, Isaksson Rø K, Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 442-6) is published in both Norwegian and English version.