Changes in work stress among doctors in Norway from 2010 to 2019: a study based on repeated surveys

Legers arbeidssituasjon er i endring. En ny studie basert på Legeforskningsinstituttets legepanel viser en statistisk signifikant økning i andelen høyt arbeidsstress hos fastleger, mens det ikke ble observert økning blant sykehusleger, leger i akademiske stillinger og privatpraktiserende spesialister.

Studien som er utført av LEFOs forskere Judith Rosta, Fredrik Bååthe, Olaf G. Aasland og Karin Isaksson Rø, er publisert i BMJ Open oktober 2020. Den beskriver opplevelsen av arbeidsstress for leger i ulike stillingsgrupper fra 2010 til 2016 og videre fram til 2019.