Skaper en dynamisk læringsspiral

Aktiv integrering av medarbeidere skaper en dynamisk læringsspiral. Dette viser artikkelen "Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care " i Wiley Online Library.

Tidspress og minimale marginer for feil gjør det utfordrende å implementere nye retningslinjer eller prosedyrer i helsevesenet, uansett hvor ønskelig det er. Endringer i helsevesenet krever også deltakelse fra personalet. Denne artikkelen presenterer en analyse av et vellykket endringsprosjekt som kombinerer systemdynamiske prinsipper med grunnleggende premisser for aksjonsforskning.

En prosess som aktivt integrerer medarbeidernes ulike perspektiver skaper en dynamisk læringsspiral der medarbeiderne ser nye aspekter ved problemet. Aktiv deltakelse gir økt felles forståelse for arbeidsplassens kompleksitet, et multi-profesjonelt kunnskapsregister som legger grunnlaget for mer gjennomtenkte endringsforslag.  Analysen viser at en  kombinasjon av aksjonsforskning og SD-modellering kan bidra til mer fremgangsrikt forandringsarbeid innen helsevesenet.

Artikkelen Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care er fritt tilgjengelig i fulltekst hos Wiley. 

Artikkelens hovedforfatter er Paul Holmstrøm ved Regional Cancer Centre West, Gøteborg. Gjesteforsker/post.doc ved LEFO, Fredrik Bååthe, er en av medforfatterne.