LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2020

Smittsomme sykdommer blant leger

Covid-19 har aktualisert debatten om hvor stor smitterisiko det er rimelig at leger, sykepleiere og andre medarbeidere i helsevesenet med mye pasientkontakt utsettes for. Men hvor utbredt er covid-19 blant helsearbeidere sammenliknet med andre smittsomme sykdommer?
31. august 2020

I en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftets utgave nr. 10/2020 gir seniorforsker ved LEFO Judith Rosta en oversikt over smitterisikoen basert på data fra norske og internasjonale registre.