Å skape en dynamisk læringsspiral

Aktiv deltakelse i klinikknært utviklingsarbeid gir økt konsensus og endringsforslag som integrerer arbeidsplassens kompleksitet.

Endringsforslag som integrerer de ulike perspektivene fra leger, sykepleiere, leder og pasient gir gode resultater. Det viser artikkelen Insights gained from a systematic reanalysis of a successful model-facilitated change process in health care.

Tidspress, minimalt med rom for å gjøre feil og helsevesenets iboende kompleksitet gjør det vanskelig å implementere nye retningslinjer og prosedyrer, uansett hvor ønskelig det er, skriver gjesteforsker og post.doc ved Legeforskningsinstituttet, Fredrik Bååthe i spalten Legelivet i Tidsskriftet.

Bååthe løfter samtidligt fram nypublisert forskning som peker på at det finnes en løsning, dvs. aktiv deltakelse. En tilsynelatende åpenbar måte som benyttes altfor sjelden, til tross for at forskningen viser at denne måten å arbeide på gir godt resultat.