2021

09. desember 2021

"Den jeg er nå, er mer meg"

Langtidsoppfølging er nødvendig for bedre å forstå situasjonen til pasienter som har utviklet stressrelatert utmattelseslidelse.
08. desember 2021

Hvorfor søker leger kollegastøtte?

Til tross for mye diskusjon om risiko for utbrenthet og stressrelaterte plager blant leger, samt utvikling av lavterskel kollegastøtteordninger, nøler leger fortsatt med å søke hjelp. Det viser en studie presentert i BMJ OPEN.
08. desember 2021

Why do doctors seek peer support

Til tross for mye diskusjon om risiko for utbrenthet og stressrelaterte plager blant leger, samt utvikling av lavterskel kollegastøtteordninger, nøler leger fortsatt med å søke hjelp.
23. november 2021

Lite utbrenthet blant ansatte som behandler pasienter med spiseforstyrrelser

Behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er ofte blitt omtalt som spesielt utfordrende. I artikkelen Burnout among staff on specialized eating disorder units in Norway publisert i Journal of Eating Disorders viste man til en studie der man undersøkte grad av utbrenthet hos helsepersonell, og om noen kjennetegn ved sykdommen kunne øke risikoen for utbrenthet.
08. november 2021

From Responsible Research and Innovation to responsibility by design

In this article the authors reflect on the conceptualisation, research, implementation, and future outlook of Responsible Research and Innovation (RRI) based on work undertaken in one particular project: the EU Future and Emerging Technologies (FET) Flagship Human Brain Project (HBP).
29. oktober 2021

Bør en pasients livsstil telle ved prioritering av helsehjelp?

Norske og britiske leger deler syn på prioritering og pasientens eget ansvar.
04. oktober 2021

Norsk eller engelsk

Norske leger forstår vitenskapelige artikler bedre på norsk enn på engelsk, ifølge en ny studie.
16. september 2021

Sykehuslegers arbeidstid er i endring

Arbeidstiden blant sykehusleger endres. Det viser en ny studie med tall fra 2010–19.
08. september 2021

Likebehandling og sosial ulikhet

Norske leger er i stor grad enige i at likebehandling innebærer at helsetjenesten sikrer at alle pasienter får like muligheter til å nyttiggjøre seg den helsehjelpen de får.

Side 1 av 2