LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Ingenting er så praktisk som en god teori

10. mai 2021
Filosofisk teori om rettferdighet kan, og bør, anvendes i helsetjenesten.

Blir kvaliteten på behandlingen dårligere når legen er utbrent?

28. april 2021
Funn i litteraturen spriker når man undersøker om det er forskjeller i behandlingskvalitet gitt av utbrente leger sammenlignet med andre leger. Det viser en fersk oversiktsartikkel.

Å koble helsepersonells velvære, pasientsikkerhet og organisasjonsendring

15. mars 2021
Det er en økende erkjennelse i helsevesenet at helsepersonells helse og velvære, behandlingsresultater og organisasjonsendringer henger sammen.

Å skape en dynamisk læringsspiral

18. februar 2021
Aktiv deltakelse i klinikknært utviklingsarbeid gir økt konsensus og endringsforslag som integrerer arbeidsplassens kompleksitet.

Legens helse og velvære en viktig faktor i et bærekraftig helsevesen

10. februar 2021
Det er få data om effekten på helse og velvære av ulike spesialistutdanningsprogrammer for leger. Ved en amerikansk akademisk kirurgisk avdeling deltok 98 leger i spesialisering i en studie om disse problemstillingene.