LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

"Den jeg er nå, er mer meg"

09. desember 2021
Langtidsoppfølging er nødvendig for bedre å forstå situasjonen til pasienter som har utviklet stressrelatert utmattelseslidelse.

Hvorfor søker leger kollegastøtte?

08. desember 2021
Til tross for mye diskusjon om risiko for utbrenthet og stressrelaterte plager blant leger, samt utvikling av lavterskel kollegastøtteordninger, nøler leger fortsatt med å søke hjelp. Det viser en studie presentert i BMJ OPEN.

Lite utbrenthet blant ansatte som behandler pasienter med spiseforstyrrelser

23. november 2021
Behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er ofte blitt omtalt som spesielt utfordrende. I artikkelen Burnout among staff on specialized eating disorder units in Norway publisert i Journal of Eating Disorders viste man til en studie der man undersøkte grad av utbrenthet hos helsepersonell, og om noen kjennetegn ved sykdommen kunne øke risikoen for utbrenthet.

From Responsible Research and Innovation to responsibility by design

08. november 2021
In this article the authors reflect on the conceptualisation, research, implementation, and future outlook of Responsible Research and Innovation (RRI) based on work undertaken in one particular project: the EU Future and Emerging Technologies (FET) Flagship Human Brain Project (HBP).

Bør en pasients livsstil telle ved prioritering av helsehjelp?

29. oktober 2021
Norske og britiske leger deler syn på prioritering og pasientens eget ansvar.

Norsk eller engelsk

04. oktober 2021
Norske leger forstår vitenskapelige artikler bedre på norsk enn på engelsk, ifølge en ny studie.

Sykehuslegers arbeidstid er i endring

16. september 2021
Arbeidstiden blant sykehusleger endres. Det viser en ny studie med tall fra 2010–19.

Likebehandling og sosial ulikhet

08. september 2021
Norske leger er i stor grad enige i at likebehandling innebærer at helsetjenesten sikrer at alle pasienter får like muligheter til å nyttiggjøre seg den helsehjelpen de får.

Fastlegens rolle som portvokter

30. august 2021
Pasienters forespørsel om for eksempel henvisning til diagnostiske undersøkelser, kan i noen tilfeller oppleves som urimelig.

Side 1 av 2