LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Å skape en dynamisk læringsspiral

18. februar 2021
Aktiv deltakelse i klinikknært utviklingsarbeid gir økt konsensus og endringsforslag som integrerer arbeidsplassens kompleksitet.

Legens helse og velvære en viktig faktor i et bærekraftig helsevesen

10. februar 2021
Det er få data om effekten på helse og velvære av ulike spesialistutdanningsprogrammer for leger. Ved en amerikansk akademisk kirurgisk avdeling deltok 98 leger i spesialisering i en studie om disse problemstillingene.