LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Blir kvaliteten på behandlingen dårligere når legen er utbrent?

Funn i litteraturen spriker når man undersøker om det er forskjeller i behandlingskvalitet gitt av utbrente leger sammenlignet med andre leger. Det viser en fersk oversiktsartikkel.
28. april 2021

I seks av elleve studier som undersøkte sammenhenger mellom ulike mål på observerbar behandlingskvalitet og utbrenthet kunne man ikke påvise noen sammenheng. Fire studier fant klare sammenhenger mellom dårligere kvalitet og utbrenthet, og i én studie fant man både positive og negative sammenhenger mellom behandlingskvalitet og ulike dimensjoner av utbrenthet.

Leger strekker seg trolig langt for å ivareta behandlingskvalitet, også når de selv opplever stor grad av stress og utbrenthet. Forfatterne peker på at studiene kun omfattet observerbare forskjeller i behandlingskvalitet, som ikke sier noe om viktige deler av pasient–lege-forholdet, slik som pasienttilfredshet eller kvaliteten på kommunikasjonen.

Studien er utført av medisinstudentene Kashan Yasin Mangor og Lavin Yadgar Ali, i samarbeid med seniorforsker Karin Isaksson Rø, LEFO og Reidar Tyssen, Avdeling for Atferdsmedisin, UiO. Studien er publisert i BMJ Open.