"Den jeg er nå, er mer meg"

Langtidsoppfølging er nødvendig for bedre å forstå situasjonen til pasienter som har utviklet stressrelatert utmattelseslidelse.

Pasienter med utmattelseslidelse sliter fortsatt med funksjonsnedsettelser som begrenser livene deres, ti år etter at de fikk diagnosen utmattelseslidelse, viser en studie publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology.

Tjue pasienter tidligere diagnostisert med og behandlet for utmattelseslidelse, ble intervjuet 7–12 år etter sykdomsdebut. De semistrukturerte intervjuene ble transkribert ordrett og analysert med induktiv innholdsanalyse. Forskere ved Institutet för stressmedicin – ISM i Gøteborg står bak studien. Gjesteforsker i LEFO, Fredrik Bååthe som er tilknyttet ISM, er en av medforfatterne.

Les hele studien her: