LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Fastlegens rolle som portvokter

Pasienters forespørsel om for eksempel henvisning til diagnostiske undersøkelser, kan i noen tilfeller oppleves som urimelig.
30. august 2021

I en ny artikkel har blant andre Karin Rø i Lefo undersøkt hvordan fastleger kan ivareta en god rolle som portvakt i slike situasjoner.

I intervjuer med 17 fastleger ble tre forhold utpekt om spesielt viktige: Gode og profesjonsspesifikke kommunikasjonsferdigheter, et langtidsperspektiv i pasient-lege-forholdet og en tydelig anerkjennelse og støtte til fastlegens portvokterrolle både fra legekolleger og myndighetene.

Studien er gjort i samarbeid med forskere i Bergen og er publisert i tidsskriftet Family Practice.

Den er også presentert i Dagens Medisin: Studie: Slik takler allmennleger «urimelige» pasienter - Forskning, Primærhelsetjeneste - Dagens Medisin