Hvorfor søker leger kollegastøtte?

Til tross for mye diskusjon om risiko for utbrenthet og stressrelaterte plager blant leger, samt utvikling av lavterskel kollegastøtteordninger, nøler leger fortsatt med å søke hjelp. Det viser en studie presentert i BMJ OPEN.
Kvinne med briller i hånden lytter til mann i sofa

Tretten leger som hadde oppsøkt en rådgivningstjeneste ble intervjuet. Legene presenterte et bredt spekter av grunner - fra å være "bekymret – og ønske råd", til "frykt for ikke å mestre situasjonen lengre" og til leger som var sykmeldte/ikke i jobb og "ønsket å finne en vei ut eller tilbake". Forventningene til hjelpen de ville få varierte mye.

Motivasjon for å søke hjelp på det tidspunktet de gjorde hadde mer sammenheng med  bekymring for å sykmeldes, usikkerhet på ivaretakelse av konfidensialitet og generell høy terskel for å søke hjelp, enn med alvorlighetsgraden av symptomene.