LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

2021

Hvorfor søker leger kollegastøtte?

Til tross for mye diskusjon om risiko for utbrenthet og stressrelaterte plager blant leger, samt utvikling av lavterskel kollegastøtteordninger, nøler leger fortsatt med å søke hjelp. Det viser en studie presentert i BMJ OPEN.
8. desember 2021
Kvinne med briller i hånden lytter til mann i sofa

Tretten leger som hadde oppsøkt en rådgivningstjeneste ble intervjuet. Legene presenterte et bredt spekter av grunner - fra å være "bekymret – og ønske råd", til "frykt for ikke å mestre situasjonen lengre" og til leger som var sykmeldte/ikke i jobb og "ønsket å finne en vei ut eller tilbake". Forventningene til hjelpen de ville få varierte mye.

Motivasjon for å søke hjelp på det tidspunktet de gjorde hadde mer sammenheng med  bekymring for å sykmeldes, usikkerhet på ivaretakelse av konfidensialitet og generell høy terskel for å søke hjelp, enn med alvorlighetsgraden av symptomene.