Legens helse og velvære en viktig faktor i et bærekraftig helsevesen

Det er få data om effekten på helse og velvære av ulike spesialistutdanningsprogrammer for leger. Ved en amerikansk akademisk kirurgisk avdeling deltok 98 leger i spesialisering i en studie om disse problemstillingene.

Skjemakonflikter og manglende forutsigbarhet i arbeidet gjorde det vanskelig for leger i utdanning å finne en balanse der det både var rom for arbeidsliv og privatliv.

En tydeligere og mer forutsigbar organisering av arbeidshverdagen ville kunne sikre arbeidskvalitet og en bærekraftig hverdag for leger på jobb, men også gi mulighet til å skape en fungerende tilværelse utenom jobb.

Studien som er presentert i en artikkel i JAMA Network Open, understreket også betydningen av å ta hensyn til individuelle behov, inklusive kjønnsforskjeller.

To av LEFOs forskere, Fredrik Bååthe og Karin Isaksson Rø er medforfattere.