Lite utbrenthet blant ansatte som behandler pasienter med spiseforstyrrelser

Behandling av pasienter med spiseforstyrrelser er ofte blitt omtalt som spesielt utfordrende. I artikkelen Burnout among staff on specialized eating disorder units in Norway publisert i Journal of Eating Disorders viste man til en studie der man undersøkte grad av utbrenthet hos helsepersonell, og om noen kjennetegn ved sykdommen kunne øke risikoen for utbrenthet.

186 deltakere fra 11 spesialiserte enheter for behandling av spiseforstyrrelser i Norge deltok i studien. Det ble funnet et relativt lavt nivå av utbrenthet blant personalet. Man fant dermed ikke belegg for at denne behandlingen generelt sett er mer utmattende enn andre typer psykiatrisk behandling.

Studien viste likevel at spesifikke kjennetegn ved spiseforstyrrelser var assosierte med grad av utbrenthet. Også følelsesmessig dissonans hos behandler viste seg å øke risikoen for dette, for eksempel opplevelsen av dissonans mellom å skulle uttrykke varme og rolige følelser i behandlingen, på tross av egen opprørthet eller fortvilelse.

Dette har betydning for klinisk behandling, og god ivaretakelse av pasienter og personale, skriver forskerne.

Seniorforsker i Lefo Karin Isaksson Rø er en av medforfatterne til studien.