Norsk eller engelsk

Norske leger forstår vitenskapelige artikler bedre på norsk enn på engelsk, ifølge en ny studie.
Kvinnelig lege som leser på en ipad. Foto: Colurbox.com
Kvinnelig lege som leser på en ipad. Foto: Colurbox.com

130 leger med norsk som førstespråk ble randomisert til å lese samme artikkel på norsk eller på engelsk. Resultatene viste at forståelsen av innholdet var best hos dem som leste artikkelen på norsk, men forskjellene var beskjedne. Forståelsen falt med økende alder.

Forfatterne påpeker at selv om engelsk er vitenskapens fellesspråk, kan bare et mindretall av verdens befolkning lese engelsk.

Artikkelen handlet om legemiddelbruk i svangerskapet og hadde blitt akseptert for publisering i Tidsskrift for Den norske legeforening, men var ennå ikke publisert. Deltakerne, som ble rekruttert under Primærmedisinsk uke, fikk sju minutter til å lese artikkelen og sju minutter til å besvare spørsmål om innholdet. 

Erlend Hem, som er instituttsjef i Legeforskningsinstituttet, er medforfatter av studien, som nylig er publisert i BMJ Open.