Sykehuslegers arbeidstid er i endring

Arbeidstiden blant sykehusleger endres. Det viser en ny studie med tall fra 2010–19.

Utviklingen i sykehuslegers arbeidstid over en tiårsperiode viser at LIS-leger jobber litt mindre, mens legeledere jobber mer. Overleger og legeledere hadde lengre arbeidsuker enn LIS-leger.

Kontroll over arbeidstiden er viktig for pasientsikkerheten, god kommunikasjon med pasienter og kolleger, jobb–hjem-balanse og egen helse, skriver seniorforsker i Legeforskningsinstituttet Judith Rosta i en artikkel publisert i spalten Legelivet i Tidsskriftet.