- Sikrer høy kvalitet i fremtidens spesialistutdanning

Ny spesialistutdanningsforskrift viderefører fagmiljøenes viktige rolle.
Fredag 8. desember ble ny forskrift for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger vedtatt. Den nye forskriften er et ledd i revideringen av spesialistutdanningen.  - Det er mange som har engasjert seg i arbeidet med ny ordning for spesialistutdanningen. Gjennom forskriften er viktige rammebetingelser lagt for utdanningen av fremtidige spesialister, kommenterer president i Legeforeningen, Marit Hermansen.  Legeforeningen er fornøyd med at det har vært en reell høringsprosess og at forskriften stadfester og presiserer spesialitetskomiteenes rolle og betydning. Fagmiljøene, gjennom spesialitetskomiteene for hver spesialitet, skal fortsatt være en viktig premissgiver for innholdet i spesialitetene.  - I forskriften står det tydelig at Helsedirektoratet skal innhente faglige råd fra fagmiljøene. Det er gledelig og viktig at helseministeren anerkjenner spesialitetskomiteenes erfaring og kompetanse, sier Hermansen. Spesialitetskomiteene fortsatt sentrale  Direktoratet pålegges å innhente råd vedrørende utforming og forslag til endringer i læringsmål, samt anbefalinger om læringsaktiviteter. Direktoratet skal også innhente råd ved godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.  - Den viktige rollen spesialitetskomiteene gis i forskriften sikrer høy kvalitet og fortsatt faglighet i fremtidens spesialistutdanning, konstaterer Hermansen.  - Det har spesielt stor betydning for kvaliteten i spesialistutdanningen at spesialitetskomiteenes besøksordning videreføres.  Legeforeningen er også positiv til at krav til internundervisning videreføres i den nye forskriften. Utdanningsavdelingen skal tilby minimum 70 timer per år. Tilstrekkelig overgangstid  Forskriften trer i kraft 1. mars 2017 for del en. Overgangsordningen er gitt tre års varighet fra mars 2019.  - Det har vært viktig for oss å få til en tilstrekkelig lang overgangsordning til nytt system og sikre at de som er kommet langt i utdanningen sin får mulighet til å fullføre etter gjeldende ordning, avslutter Hermansen.
VIKTIGE RAMMER: President Marit Hermansen er positiv til at spesialitetskomiteene sikres en viktig rolle i spesialitetsutdanningen også i fremtiden.

Fredag 8. desember ble ny forskrift for spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger vedtatt. Den nye forskriften er et ledd i revideringen av spesialistutdanningen.

- Det er mange som har engasjert seg i arbeidet med ny ordning for spesialistutdanningen. Gjennom forskriften er viktige rammebetingelser lagt for utdanningen av fremtidige spesialister, kommenterer president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Legeforeningen er fornøyd med at det har vært en reell høringsprosess og at forskriften stadfester og presiserer spesialitetskomiteenes rolle og betydning. Fagmiljøene, gjennom spesialitetskomiteene for hver spesialitet, skal fortsatt være en viktig premissgiver for innholdet i spesialitetene.

- I forskriften står det tydelig at Helsedirektoratet skal innhente faglige råd fra fagmiljøene. Det er gledelig og viktig at helseministeren anerkjenner spesialitetskomiteenes erfaring og kompetanse, sier Hermansen.

Spesialitetskomiteene fortsatt sentrale

Direktoratet pålegges å innhente råd vedrørende utforming og forslag til endringer i læringsmål, samt anbefalinger om læringsaktiviteter. Direktoratet skal også innhente råd ved godkjenning og vurdering av utdanningsvirksomheter.

- Den viktige rollen spesialitetskomiteene gis i forskriften sikrer høy kvalitet og fortsatt faglighet i fremtidens spesialistutdanning, konstaterer Hermansen.

- Det har spesielt stor betydning for kvaliteten i spesialistutdanningen at spesialitetskomiteenes besøksordning videreføres.

Legeforeningen er også positiv til at krav til internundervisning videreføres i den nye forskriften. Utdanningsavdelingen skal tilby minimum 70 timer per år.

Tilstrekkelig overgangstid

Forskriften trer i kraft 1. mars 2017 for del en. Overgangsordningen er gitt tre års varighet fra mars 2019.

- Det har vært viktig for oss å få til en tilstrekkelig lang overgangsordning til nytt system og sikre at de som er kommet langt i utdanningen sin får mulighet til å fullføre etter gjeldende ordning, avslutter Hermansen.