2016

12. desember 2016

- Sikrer høy kvalitet i fremtidens spesialistutdanning

Ny spesialistutdanningsforskrift viderefører fagmiljøenes viktige rolle.
06. desember 2016

For mye, for lite eller akkurat passe?

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.
16. oktober 2016

Sykehusstreiken stoppet av lønnsnemnd

- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette, bare på andre arenaer, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.
13. oktober 2016

Politisk markering foran Stortinget

- Vi er klare for videre kamp og vi har en viktig sak å kjempe for, sa Marit Hermansen i sin appell under markeringen i går.
06. oktober 2016

- Høies svakeste helsebudsjett

Helseminister Bent Høie lovet 12 milliarder i friske midler til sykehusene over fire år. Med dagens budsjett ligger han så langt bak løftet at han aldri vil nå målet.
29. september 2016

Legers tidsbruk må inn i prioriteringsdebatten

Fraværsregler i skolen var et av temaene president Marit Hermansen trakk frem under høringen for Prioriteringsmeldingen torsdag ettermiddag.
15. september 2016

Et avgjørende oppgjør i sykehusene

Streiken handler om kollektivt vern av de ansatte, forsvarlig arbeidsbelastning – og pasientsikkerhet ved norske sykehus, skriver Of-leder Jon Helle og Ylf-leger Christer Mjåset.
26. august 2016

Inviterer til diskusjon om fysisk aktivitet i skolen

Norske barn og unge er for lite aktive. Nå inviterer Legeforeningen sammen med flere politiske partier og organisasjoner til åpent seminar for å diskutere hvordan vi kan oppnå mer fysisk aktivitet i skolen.
25. august 2016

- Arendalsuka er en viktig arena for debatt

Legeforeningen diskuterte antibiotikaresistens, digitalisering av helsevesenet, bedre samhandling og vanskelige prioriteringer i norsk helsevesen i Arendal.

Side 1 av 2