For mye, for lite eller akkurat passe?

Legeforeningen setter søkelyset på variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten i en nylig lansert rapport.

- Syke som oppsøker helsetjenesten skal få riktig behandling basert på diagnosen, men ulike pasientgrupper kan ha ulikt sykdomsbilde og vil derfor få ulik behandling. Derfor varierer bruken av helsetjenester, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen.

Flere faktorer påvirker variasjon og eventuelt over- og underforbruk i helsetjenesten. Medisinske beslutninger og forvaltning av ulike lover og regler er noe av det som har innvirkning på hvilke diagnostiske tiltak og behandlinger som iverksettes.

Rapporten For mye, for lite eller akkurat passe? – om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten er del i foreningens arbeid mot uønsket variasjon og belyser også hvor viktig det er at legene får støtte for sine prioriteringer hos helsemyndighetene og annet helsepersonell.

Målet er at rapporten skal drive frem en debatt om konkrete dilemmaer som både leger og pasienter daglig står overfor.