Grunnutdanningen er viktig for kvaliteten på helsevesenet

- Det er avgjørende for kvaliteten på grunnutdanningen at vi som profesjon engasjerer oss og tar ansvar, sier Marit Halonen Christiansen.
Marit Halonen Christiansen og leder av Norsk Medisinstudentforening Rasmus Bakken omringet av landsstyremøtets studentrepresentanter. Foto Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Marit Halonen Christiansen og leder av Norsk Medisinstudentforening Rasmus Bakken omringet av landsstyremøtets studentrepresentanter. Foto Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Christiansen har ledet arbeidsgruppen i Legeforeningen som de to siste årene jobbet med en utredning om fremtidens medisinske grunnutdanning. I dag ble rapporten fremlagt og vedtatt av landsstyret.

- Jeg er ikke i tvil om hvor viktig utdanningen er for kvaliteten på helsevesenet, uttrykte hun.

 - Det har vært mye å ta fatt i. Det handler om alt fra nasjonale læringsmål, nasjonal eksamen og hvordan man skal dimensjonere fremtidens legeutdanning. Skal helsevesenet endres, må legene lede an. Da må utdanningen gi et riktig utgangspunkt for det vi vil oppnå, påpekte Christiansen.

Undervisere må få høyere status

- Undervisning må bli høystatus og like «kult» som å forske. Vi må sikre at studentene lærer det som er viktig og riktig. Vi vet at trygge studenter lærer bedre. Da vil det hjelpe og være på den samme avdelingen, gjerne med den samme legen, over flere uker.

Christiansen er svært opptatt av at det å undervise må bli høystatus og gi en reell uttelling ved ansettelsesprosesser og lønn.

- Undervisningskompetanse må være viktigere enn undervisningsplikt, påpeker hun.

Stort engasjement

Mange delegater fant veien til talerstolen og de mest aktive var medisinstudentene. De var spesielt opptatt av innføring av nasjonale prøver og antall turnusplasser.

- Grunnutdanningen har en viktig rolle i utformingen av medisinstudiet i Norge. Jeg er derfor glad for at temaet skapte så stor interesse og engasjement, sier leder for medisinstudentene Rasmus Bakken.

- Innføring av nasjonale prøver er en liten, men viktig sak. Det er studentene som kjenner dette godt, og det er derfor fint at de var så aktive og tydelige i debatten, sier Marit Halonen Christiansen. Hun trekker spesielt frem behovet for å utvikle bedre praksisplasser for studentene.

Det er fremmet en resolusjon i saken som er oversendt sentralstyret til behandling.