2017

- Løser ikke utfordringen i sykehusene

Legeforeningen har avgitt sitt høringssvar til Kvinnsland-utvalgets utredning om organisering av spesialisthelsetjenesten.
MaritHermansen
GIR INGEN ALTERNATIV: Kvinnsland-utvalget har ikke fremskaffet en bedre styringsmodell, sier president Marit Hermansen.

1. desember i fjor overleverte Stener Kvinnsland NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Hvordan bør statens eierskap innrettes framover? til helseminister Bent Høie. Nylig gikk høringsfristen ut og Legeforeningen har avlevert sitt høringssvar.

-  Vi hadde forventet at utvalget skulle kunne bringe på banen alternativer til dagens modell, men vi mener at Kvinnsland-utvalgets utredning ikke har kommet nærmere en bedre styringsmodell som løser utfordringen i sykehusene, kommenterer president Marit Hermansen.

Legeforeningen peker i sitt høringssvar på at det er et behov for endring. Det fremheves spesielt åtte punkter som en endret modell må bidra til:

  • Fortsatt regional forankring og samordning
  • Helse Sør-Øst deles i tre og at sykehus-Norge organiseres i 6 eller flere regioner
  • De lokale sykehusstyrene må bestå
  • Reell og lokal beslutningsmyndighet må delegeres nedover til sykehusene og stedlig ledelse innføres i tråd med stortingets vedtak
  • Større investeringsbeslutninger om sykehusbygg må løftes opp til Stortinget
  • AD-møtene må åpnes for innsyn og protokoll- og referatføres
  • Bedre åpenhet, involvering, kvalitet og pasientsikkerhet
  • For å kunne finne gode alternativer til dagens styringsmodell er en ny utredning nødvendig

Hele Legeforeningens høringssvar er tilgjengelig som vedlegg oppe til høyre på nettsiden.