Akademikerne helse varsler plassfratredelse for LHL-området

Akademikerne har i dag varslet plassfratredelse for 7 medlemmer ved 2 institusjoner.
Rune Foyland
MEKLING: Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse håper på en konstruktiv mekling.

Meklingen i tariffoppgjøret mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse starter 31. januar, og det er pensjon som er det avgjørende stridstema.

 - I disse forhandlingene står vi sammen med alle fagforeningene som er representert ved LHL. Vårt krav er videreføring av dagens pensjonsordning. Nå håper vi på en konstruktiv megling, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.

Dersom meklingen ikke fører frem, blir 7 medlemmer ved Feiring- og Glittreklinikken tatt ut i streik fra onsdag 1. februar fra arbeidstidens begynnelse. 

Bakgrunn for bruddet

Forhandlingene om inngåelse av overenskomst mellom Spekter og Akademikerne ble brutt fredag 6. januar etter at partene lokalt ikke hadde kommet til enighet. Forhandlingene har vært krevende. Når Akademikerne helse valgte å bryte forhandlingene, var det hovedsakelig fordi vi ikke ble enige om pensjonsordningen. Arbeidsgiver vil ikke videreføre dagens ytelsesbaserte pensjonsordning, men har initiert en omlegging til innskuddspensjon. Alle fagforeningene som er representert ved LHL (Landsforeningen for hjerte og lungesyke) står sammen om kravet om videreføring av dagens pensjonsordning, og har brutt forhandlingene på dette grunnlaget.