Anbefaler grundige vurderinger i satsing på helsedata

Regjeringen ser på bedre muligheter for å samordne helsedata. Legeforeningen råder departementet til en grundig gjennomgang av konsekvensene.
COLOURBOX4454808
HELSEDATA: Legeforeningen har kommet med innspill til departementet om bruken av helseopplysninger. Illustrasjonfoto: Colourbox

I juni 2016 oppnevnte Helse- og omsorgsdepartementet et ekspertutvalg som skal utrede et bedre og mer effektivt system for behandling av helsedata.  Per i dag lagres data fra pasienter i flere systemer. Utvalget skal kartlegge løsninger som gjør det enklere å trekke ut og samordne opplysninger.

Legeforeningen kommer denne uken med sine innspill til ekspertutvalget. Å koble data fra ulike registre gir bedre muligheter for forskning og analyse, noe som til syvende og sist vil komme pasientene til gode. Derfor er foreningen positiv til at regjeringen ser på hvordan opplysninger om pasienter kan bli tilgjengelige for forskningsmiljøene.

Et viktig poeng er likevel at pasientene ikke må miste tilliten til helsevesenet. Et innspill til departementet er derfor at utvalget må gjøre grundige juridiske vurderinger av hvilke helsedata som kan trekkes ut og samordnes. Vel så viktig er hvordan bruken av data skal kommuniseres til pasientene.

Foreningen har gjennomgått mulige farer når store mengder data koples sammen. Det vil bli en økt risiko for at pasienter blir identifisert. Derfor må regjeringens ekspertutvalg gå nøye gjennom hvilke konsekvenser utveksling av helsedata får for pasientsikkerheten.

Les Legeforeningens innspill i vedlegget tilgjengelig til høyre på siden.