2017

Årets lederpris til kommuneoverlege Espen Storeheier

Legeforeningen har i dag delt ut en rekke priser til leger og forskere. For første gang mottar en lege i primærhelsetjenesten Legeforeningens lederpris.
Prisvinnere
GLADE PRISVINNERE: Fra v. Gunhild Elise Kolberg Dalen, Peder Langeland Myhre, Marianne S. Kvamsdahl, Marie Thoresen, Marit Hermansen, Espen Storeheier, Jon Helle, Nicolas Øyane, Ellen Rygh og Birgitte Michelsen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

- Hjertelig takk for prisen. Det var overraskende og hyggelig. Jeg har jobbet med samhandlingsreformen og har stor tro på samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, sa Espen Storeheier da han mottok prisen.

Storeheier leder Rakkestad legesenter og er for tiden også kommuneoverlege i seksjon medisinske tjenester i Fredrikstad kommune, med ansvar for KAD (kommunale akutte døgnplasser) og legevakt. Som legevaktoverlege har han det faglige ansvaret i Fredrikstad og Hvaler legevakt.

Youtube/vimeo player

Prisen, som gis for sjuende gang, ble delt ut under åpningen av Legeforeningens landsstyremøte i Ålesund tirsdag formiddag. 

Kvalitetspriser, forskerpris og reisestipend 

Cand.med og PhD-kandidat Brigitte Michelsen mottok Marie Spångberg-prisen fra fond til fremme av kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Hun får prisen for artikkelen Discordance between tender and swollen joint count as well as patient's and evaluator's global assessment may reduce likelihood of remission in patients with rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis: data from the prospective multicentre NOR-DMARD-study.  Artikkelen er publisert i Ann Rheum Dis. 2016 Apr; 76(4):708-711. Michelsen som er artikkelens førsteforfatter, er spesialist i reumatologi. Studien bidrar til kunnskap om hvordan pasient og lege bør samarbeide ved oppstarten av en medikamentell behandling for å øke dens nytte og tar opp forhold som har økende betydning for utviklingen av et brukerorientert helsevesen. Prisen er på 30 000 kroner.

SKIL (Senter for kvalitet i legekontor) fikk Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten. SKIL har utviklet en kvalitetsmodell for allmennpraksis som består av følgende tre sentrale elementer: Digitale verktøy for oversikt over egen praksis (ved uttrekk fra pasientjournalsystemet), kunnskap om kvalitetsforbedring og organisering av arenaer for refleksjon over resultatene. SKIL-modellen er forbedringsarbeid i praksis, og tilbakemelding om resultatene av egen praksis er sentralt. Prisen som er på 50 000 kroner, tildeles for arbeid som har til formål å heve kvaliteten på tjenestene med vekt på pasientfokus. Prisen ble mottatt av leder i SKIL Nicolas Øyane.

Legeforeningens kvalitetspris for spesialisthelsetjenesten gikk til VAP – Veileder i akuttpsykiatri. Det psykiatriske fagfeltet har over mange år vært preget av en ulik oppfatning av hva som er god og riktig behandling. Veilederen gir råd om god praksis i konkrete behandlingssituasjoner og er utviklet med ønske om å samle det akuttpsykiatriske fagfeltet med vekt på at informasjon skal være kortfattet og kunnskapsbasert. I 2016 kom veilederen som app. Prisen er på 50 000 kroner ble mottatt av Gunhild Elise Kolberg Dalen og Marianne S. Kvamsdahl.

Legeforeningens pris for forebyggende medisin ble gitt til forfatterne av artikkelen Bruk av snus og røyketobakk hos gravide i Agder, publisert i Tidsskrift for Den Norske legeforening nr. 16/2016. Artikkelforfatterne Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso har kartlagt bruk av snus og røyketobakk blant over 10 000 gravide kvinner i Agder basert på opplysninger i elektronisk fødejournal. De dokumenterer at bruken av snus før og i svangerskapet ble fordoblet i treårsperioden 2012 –14 og at den var særlig høy blant unge kvinner. Studien er den første som kartlegger bruk av snus blant gravide i Norge. Prisen er på totalt 30 000 kroner.

Spesialist i indremedisin og universitetslektor ved NTNU, Marie Thoresen (36), og postdoc-stipendiat ved medisinsk avdeling Ahus, Peder Langeland Myhre (32), mottok hver sitt studie- og reisestipend fra Caroline Musæus Aarsvolds fond på 80 000 kroner.