Behov for et helseløft

Valgkampen viste en tverrpolitisk enighet om at helse må få høyere prioritet i statsbudsjettet i årene fremover. Legeforeningen mener denne kursendringen må komme allerede nå.
statsbudsjettet2018
Legeforeningen mener det er nødvendig å hegne om og satse på den offentlige helsetjenesten når budsjettene blir strammere de neste årene. ILLUSTRASJONSFOTO: Regjeringen.no

Gjennom hele stortingsvalgkampen har Legeforeningen advart mot en gryende todeling av helsevesenet og rettet søkelyset mot det manglende samsvaret mellom politikernes ambisjoner for helsetjenesten og ressursene som gis over statsbudsjettet.

På stedet hvil

I befolkningsundersøkelsen «Helsepolitisk barometer» var velgernes svar tydelig: Helse er den sektoren som må få førsteprioritet i årene fremover.

Legeforeningen mener det er nødvendig å hegne om og satse på den offentlige helsetjenesten når budsjettene blir strammere de neste årene.

- Når vi korrigerer for befolkningsveksten, har ressursinnsatsen til spesialisthelsetjenesten stått stille de siste ti årene. Primærhelsetjenesten ble under samtlige budsjetter ikke prioritert i forrige stortingsperiode, til tross for at helseministeren la frem en primærhelsemelding. Helseutgiftene er faktisk helt gjennomsnittlig sammenlignet med vårt prisnivå og inntekter. Derfor forventer vi at regjeringen leverer på løftet om å prioritere helse i dette budsjettet, sier president Marit Hermansen.