Bekymret over økende helseforskjeller

Når private tilbud er bedre enn de offentlige, utfordres legens rolle, påpekte onkolog Arne Berg i Agenda og Legeforeningens debatt om helse og ulikhet tirsdag.

Er vi i ferd med å se grensen for velferdsstaten slik vi kjenner den innenfor helsesektoren? Vil vi gå mot en større todeling i årene som kommer? Det var de overordnede spørsmålene som ble stilt eksperter og politikere under arrangementet Agendamorgen på Kulturhuset tirsdag morgen.

- Det mest bekymringsfulle i dag er forskjellene knyttet til utenforskap. Dette vet vi lite om, sa Camilla Stoltenberg, leder ved Folkehelseinstituttet.

Stoltenberg ble intervjuet av Agendas fagsjef Sigrun Gjerløw Aasland om tendenser innen ulikhet i helse. Hun pekte på manglende kunnskap om effektive tiltak som en stor utfordring.

- Etter min mening gjør vi ikke nok for å forebygge. Vi setter inn tiltak når problemet har inntruffet, som for eksempel fedmeoperasjoner. Ferske undersøkelser fra England viser at man får mye igjen for hver krone som brukes på forebygging. Et godt eksempel her er tobakksregulering, poengterte Stoltenberg.

- Vil ikke basere meg på fordommer

Sammen med Stoltenberg satt onkolog Arne Berg. Han pekte på todelingen som nå kommer til syne innad i helsetjenesten når det gjelder tilgang til ny kreftmedisin.

- Når det kommer private tilbud som er bedre enn de offentlige, endrer det rollen min som offentlig lege, konstaterte Berg.

Debattleder fulgte opp med å spørre hva Berg sier til pasienter som kan ha nytte av behandling som i dag ikke dekkes av det offentlige.

- Jeg har ikke mye valg. En samtale om situasjonen ender alltid med et "er det virkelig ikke noe mer å gjøre?" Mange søker opp informasjon selv. Da er samtalen med pasienten lett og jeg sender en henvisning. Men for de som ikke gjør det, må jeg ta en vurdering - om jeg skal la mine fordommer styre samtalen, utdypet Berg.

Må diskutere hvordan man hjelper

- Vi har et system som er bra for nesten alle. På samfunnsnivå er det et luksussystem, men det er annerledes for den enkelte. En ting er hvordan det er nå, en annen ting er det som kommer. Når den medisinske utviklingen gjør at man kan få kreft når man er femti og likevel leve livet ut, når vi "kronifiserer" kreft, vil ikke alle ha tilgang til denne behandlingen.

- Vi kommer aldri dit at alle kan få hjelp. Vi må på sikt akseptere at det er grupper som underbehandles i forhold til det som er medisinsk mulig, sa Berg.

Han mener det trengs en tydeligere diskusjon om hvilke råd pasienter skal få av legen sin.

- Vi må diskutere om pasienter som kan leve lengre med tilbud i det private kun skal få lindrende behandling i det offentlige, eller om vi skal hjelpe dem på veien. I dag har vi eksempler på avdelingsledere som har nedlagt forbud mot at legene kan sende henvisninger til private sykehus fordi det er illojalt mot systemet. Dette har ikke vært oppe til debatt.

- En syretest på todeling

Både Arbeiderpartiet og Høyre har lansert ulikhet som en av sine viktigste saker i valgkampen. Ekspertpanelet med Stoltenberg og Berg ble etterfulgt av debatt mellom de to heteste kandidatene for helseministerposten etter valget i september: Sittende helseminister Bent Høie fra Høyre og helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsen.

Michalsen fulgte opp tråden fra Arne Bergs utspill om tilgjengelig behandling. Ap-toppen mener det ikke er snakk om et enten-eller:

-          Det Arne Berg snakker om er selve syretesten på en todeling av helsevesenet. Dette handler ikke om hvorvidt behandling blir tatt i bruk, men hvordan og av hvem, sa Micaelsen.

Høie vektla tilgang til legemidler og ga sitt innspill i diskusjonen som har gått om lang behandlingstid for nye legemidler.

- Vi leser ofte at et legemiddel er "tilgjengelig i et annet land." Ja, men det er ikke for alle. Det kommer an på forsikringsselskap, sykehus, og i enkelte tilfeller hvilken lege du møter på. I Norge har vi som i Storbritannia en helhetlig og demokratisk innretning, sa Høie.

Helseministeren påpekte særlig legemiddelindustriens krav om uforholdsmessige priser og krav til hemmelighold av priser.

Michaelsen: - Vil behandle flere

Micaelsen og Høie har møttes i flere omganger så langt i valgkampen. Fritt behandlingsvalg har vært en gjenganger. Høie forsvarer ordningen og mener den gir hjelp til flere som ellers ikke ville kommet i behandling. Micaelsen derimot, peker på at ordningen lar noen pasienter snike i køen inn i helsevesenet.

- Jeg har ingen tro på flere kommersielle aktører er løsningen for todelingen, sa Micalesen, og slo til med et løfte:

- Jeg legger hodet på blokka og sier at om jeg blir helseminister kommer jeg til å behandle flere uten denne ordningen.

Høie på sin side repliserte rolig at han mente at det ville være umulig å gjøre beregningen til Micaelsen.

- Dessuten er behandlingen i det private mye billigere. Da Ap styrte sto mange av disse aktørene klare til å legge ned. Om dere tar over kommer dere bare til å kjøre anbudsrunde slik dere gjorde sist, og da forsvinner tilbudet, sa Høie.