2017

Enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune

- Vi har et mål om at lønnsforhandlingene skal skje lokalt. Oslo har offentlig sektors mest utdaterte lønnssystem, sier forhandlingsleder, Erik Graff.
Graff
ENIGHET: Erik Graff, leder av Akademikerne i Oslo kommune. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Akademikerne

Årets lønnsforhandlinger mellom Akademikerne og Oslo kommune endte med brudd for 3 uker siden, fordi ingenting av lønnspotten ble satt av til lokale forhandlinger.

- Vi gikk inn i meklingen med et mål om at lønnsøkning skal bestemmes i den enkelte etat og bydel. Arbeidsgiver er nødt til å kunne bruke lønn som virkemiddel for å tiltrekke seg nødvendige kompetanse – for eksempel innen teknologi, sier Graff.

Tirsdag kom partene til enighet under mekling. Akademikerne fikk ikke gjennomslag for noen lokal pott. Partene har imidlertid blitt enige om å sette seg ned høsten 2017 for å diskutere veien videre for forhandlingssystemet i Oslo. Dette gjør at Akademikerne valgte å akseptere meklingsmannens forslag.

- Vi er ikke fornøyd med resultatet, men vi ser det ikke som hensiktsmessig å streike i år. Neste års oppgjør blir viktig, der vårt mål er en endring av lønnssystemet. Oslo har en ambisjon om å bli en «smartere by», og da er det helt nødvendig med lokale lønnsforhandlinger, sier Graff.

Totaløkonomien i oppgjøret ligger på omlag 2,4 prosent på linje med frontfaget. Det gis da ett tillegg på lønnstabellen med 2,15 pst eller minimum 9000 kroner.

De fleste av Legeforeningens medlemmer i Oslo kommune er ansatt i henholdsvis Helseetaten eller Sykehjemsetaten, hvor lønnsdannelsen skjer lokalt. I disse etatene vil det være egne forhandlinger til høsten.