Fastlegene stadig mer populære i befolkningen

Fastlegene ligger helt i toppen når det kommer til brukernes tilfredshet og tillit til offentlige tjenester. De siste årene har de blitt stadig mer populære.
toMOLE_pROFILBILDE
GLAD FOR TILBAKEMELDINGEN FRA BEFOLKNINGEN. Foto: Lise B. Johannessen

Årets innbyggerundersøkelse fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), viser nok en gang at fastlegeordningen står sterkt i befolkningen.

Fastlegene slås kun av Folkebibliotekene når brukerne gir sin vurdering av tillit og tilfredshet med offentlige tjenester på tvers av sektorer. På en skala fra 0 ("svært misfornøyd") til 100 ("svært fornøyd") får fastlegene 86 poeng. Folkebiblioteket ligger fortsatt et lite hestehode foran og beholder førsteplassen fra tidligere år med 90 poeng.

- Gledelig tilbakemelding

Undersøkelsen viser også at fastlegene nyter stor tillit i befolkningen. På spørsmålet "hvor stor eller liten tillit har du til tjenesten", skårer fastlegene hele 88 poeng. 

Leder Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen er svært glad for tillitserklæringen fra befolkningen.

 - Det er godt å se at fastlegenes langvarige relasjon med pasientene gir så gode resultater. Kontinuitet, god oppfølging og helhetlig ivaretagelse av pasienten gir utslag på både tilfredshet og tillit, noe vi synes er en gledelig tilbakemelding, sier Øren.

Fornøyde med helsetjenesten

De andre helsetjenestene får også gode skussmål fra befolkningen når det gjelder total tilfredshet. Befolkningen er fornøyd med sykehusene (80 poeng), helsestasjon (79 poeng) og legevakten (76 poeng), men samtlige må se seg slått av fastlegene.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres med to års mellomrom og er ment å gi kunnskap om status i offentlige tjenester i dag og om utviklingen over tid. Det er en av de største brukerundersøkelsene av forvaltningen i Norge og gjennomføres blant et representativt utvalg av befolkningen fra 18 år og over.

Les hele undersøkelsen på Difi sine nettsider.