2017

Feil om legers vakter

- Kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet, mener Akademikerne. Vaktordningene må avtales mellom partene, enten lokalt, eller følge et fast, felles mønster.
Frøyland og hermansen
Rune Frøyland og Marit Hermansen.

Det er ikke riktig som DNs Eva Grinde skriver i sin kommentar «Legers lange dager» (DN 16.mars) at konflikten i sykehus dreier seg om arbeidstidsordningene skal avtales nasjonalt eller lokalt, skriver president i Legeforeningen Marit Hermansen og Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse i et tilsvar i DN torsdag 23. mars 

Stridens eple er at Spekter krever at all arbeidstid, også den som er avtalt ut over arbeidsmiljølovens grenser, ensidig skal bestemmes av arbeidsgiver. Akademikerne mener at vaktordningene må avtales mellom partene – enten lokalt, eller følge et fast, felles mønster. Vi mener at et slikt kollektivt vern er en forutsetning for forsvarlig arbeidstid i sykehus og god pasientsikkerhet.

Det er temmelig drøyt når Grinde prøver å skape et inntrykk av at arbeidstakernes posisjon er motivert av lukrative vakttillegg. Spekter og Akademikerne har vært og er uenige om mye i sykehuskonflikten. Men det er en ting vi faktisk er enige om – og det er at høstens sykehusstreik ikke dreide seg om penger og økonomi, skriver Hermansen og Frøyland.

Forsøkene på å sette det kollektive vernet og partssamarbeidet ut av spill, har ført sykehusene ut i en dyp tillitskrise. Tilliten kan bare gjenreises gjennom godt partssamarbeid, ikke minst på den enkelte arbeidsplass. Vårt mål er å finne gode løsninger som gjør at norske pasienter får et godt sykehustilbud.