Forbedringsarbeid i praksis - konferanse av leger for leger

Legeforeningen inviterer til konferansen "Enkelt og håndterlig - forbedringsarbeid i praksis" 14.-15. november.
120829-Stetoskop
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Årets konferanse har spesielt fokus på læring av uheldige hendelser. Det legges opp til refleksjoner og diskusjoner rundt flere temaer, blant annet:

  • Hvordan lære av alvorlige uønskede hendelser?
  • Hvordan håndtere kollegiale relasjoner ved uønskede hendelser?
  • Hva kan fremme og hemme vårt forbedringsarbeid?

Det blir også parallellseksjoner med vekt på kvalitet i preoperativt arbeid og workshop om hvordan styrke allmennlegerollen i det kommunale forbedringsarbeidet.

Ny spesialforening

Onsdag 15. november inviteres deltakerne til å være med og stifte en ny spesialforening for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse.

Konferansen finner sted på Radisson Park Inn på Gardermoen. Den er gratis og passer både for allmennleger og leger i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen dekker reise og oppholdsutgifter. Det er fortsatt ledig plasser.

Se her for program og påmelding.