2017

Fordømmer innreiseforbud

President Donald Trump har lukket grensene til USA for alle innbyggere fra en utvalgt gruppe muslimske land. Dette rammer også leger.
Samfunnspolitisk avdeling
3. februar 2017
COLOURBOX9594631
Også leger rammes av innreiseforbudet. Foto: Colourbox

Forbudet vil ha betydning for en rekke leger i deres arbeid, både som klinikere og akademikere, og vil også ha betydning for det faglige samarbeidet over landegrensene. 

Også leger fra disse landene med lovlig opphold i Norge, rammes av forbudet.

Flere av Legeforeningens organisasjonsledd gir uttrykk for at dette er uakseptabel diskriminering, med grunnlag i religion, statsborgerskap og kultur.

Legeforeningen fordømmer innreiseforbudet og støtte kollegaer som rammes av det.