Fordømmer innreiseforbud

President Donald Trump har lukket grensene til USA for alle innbyggere fra en utvalgt gruppe muslimske land. Dette rammer også leger.
COLOURBOX9594631
Også leger rammes av innreiseforbudet. Foto: Colourbox

Forbudet vil ha betydning for en rekke leger i deres arbeid, både som klinikere og akademikere, og vil også ha betydning for det faglige samarbeidet over landegrensene. 

Også leger fra disse landene med lovlig opphold i Norge, rammes av forbudet.

Flere av Legeforeningens organisasjonsledd gir uttrykk for at dette er uakseptabel diskriminering, med grunnlag i religion, statsborgerskap og kultur.

Legeforeningen fordømmer innreiseforbudet og støtte kollegaer som rammes av det.