2017

Forhandlingsoppstart med KS

Denne høsten reforhandles både rammeavtalen for fastlegeordningen og særavtalen for legetjenesten i kommunene.
Samfunnspolitisk avdeling
23. oktober 2017
Marit
ARENA FOR UTVIKLING: - Partene må finne løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, sier Marit Hermansen. FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Legeforeningen er enig med KS om å ha felles forhandlingsprosesser for begge avtalene. Forhandlingene startet i lokalene til KS mandag 23. oktober.

President Marit Hermansen leder forhandlingene fra Legeforeningens side.

- Debatten den senere tid har aktualisert utfordringene i fastlegeordningen. Kapasitetsbrist og rekrutteringssvikt må partene finne løsninger på. Disse forhandlingene er derfor en viktig arena for utvikling, sier Hermansen.