Full stans i forhandlingene med KS

KS brøt i dag forhandlinger om særavtalen for leger i kommunene. Rammeavtalen forlenges uendret for ett år.
MaritKontor2
ETTERLYSER ANSVAR: - KS skyver ansvaret over på staten, men kommunene må ta sin del av ansvaret, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen/Arne Vatnøy

- KS viser ikke vilje til å få på plass helt nødvendige endringer for fastlegeordningen. Vi trenger konkrete avtaleendringer og ikke bare gode intensjoner i protokoller, sier president Marit Hermansen.

Legeforeningen har blant annet lagt frem forslag til løsninger som skal begrense uforsvarlig høy arbeidsbelastning. KS har videre blitt utfordret på rekruttering, oppgaveoverføring til fastlegene, legevaktbelastning og turnuslegers arbeidssituasjon.

Hermansen påpeker at KS nok en gang skyver disse utfordringene til fremtidige prosesser. Et annet argument de bruker er manglende mandat fra landets kommuner.

- KS skyver ansvaret over på staten, men kommunene må ta sin del av ansvaret. Dette må ikke bli et uheldig svarteperspill, sier Hermansen.

Forhandlingsbrudd

Det er godt dokumentert at leger ute i kommunene jobber for mye og har for mange oppgaver.

- I forhandlingene kom vi med krav som skulle bøte på dette, men KS gikk ikke med på noen av disse, sier Hermansen.

Resultatet ble altså brudd i forhandlingene om særavtalen. Partene har valgt å forlenge rammeavtalen uendret i ett år.  

Må hindre kaos

- Å si opp rammeavtalen vil skape usikkerhet og kaos. Det er ingen av partene tjent med nå, sier Hermansen.

Hun mener det er urovekkende at KS ikke kan være med på endringer som  utvikler fastlegeordningen.

- I mange år har vi jobbet for å få på plass et avtaleverk som gjør det attraktivt å jobbe som lege i kommunene. Pasientene fortjener en stabil og forutsigbar legetjeneste.

Må fremme rekruttering

Legeforeningen har påpekt overfor KS at mange kommuner sliter med å rekruttere nye leger.

- Derfor har vi kommet med flere krav som retter seg mot turnusleger, påpeker Hermansen.

En undersøkelse Yngre legers forening gjorde i høst, viser at en tredjedel av turnuslegene oppgir at arbeidsoppgavene er for belastende.

Prosessen videre

Avgjørelse av interessetvisten rundt særavtalen vil nå bli overlatt til en nemnd. Nemnda vil bestå av en nøytral leder og en representant fra hver av partene. Nemndas avgjørelse har samme virkning som sentral særavtale. Legeforeningen kommer til å kreve at avgjørelsen bare gjelder frem til 30. april 2018. Da opphører den uten ettervirkning og partene må eventuelt komme til enighet om en ny avtale.

Når det gjelder rammeavtalen har Legeforeningen valgt en tidsbegrenset forlengelse av eksisterende rammeavtale i ett år. Frem til da vil partene bære et viktig felles ansvar for betydelig utvikling av rammene rundt fastlegeordningen.