2017

Helsebarometeret 2017: Helse på topp

Velgernes beskjed til politikerne er soleklar. I kampen om statsbudsjettkronene må helsesektoren bli vinneren.
COLOURBOX17574385
VELGERNE VIL AT HELSE SKAL PRIORITERES HØYEST. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helsepolitisk barometer for 2017 er utført av analysebyrået Kantar TNS (tidligere TNS Gallup). Undersøkelsen har kartlagt befolkningens syn og meninger om en hel rekke helse- og helsepolitiske spørsmål.

På spørsmål om hvilken samfunnssektor som bør prioriteres høyest i statsbudsjettet, svarer den høyeste andelen av respondentene at det må være helse.

 - Dette er interessant fordi befolkningen blir spurt om hvilken sektor som må prioriteres når man blir tvunget til å velge. Velgerne vil at politikerne skal prioritere helse, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Legeforeningen og Sykepleierforbundet har nylig mottatt en rapport fra konsulentselskapet Menon Economics. Rapporten dokumenterer at Norge bruker mindre på helse enn andre land det er naturlig å sammenligne seg med i Norden og Europa.

 - Befolkningen mener helse må prioriteres, men vår rapport viser at helse taper i budsjettkampen. Politikerne er åpenbart i utakt med velgerne sine, sier Hermansen.

Bekymret for et todelt helsevesen

Parallelt med at mange mener helse må prioriteres, mener så mange som 60 prosent at vi allerede har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får.

- Jeg har sagt at jeg frykter et todelt helsevesen i fremtiden, men nå mener altså over halvparten av de spurte at vi er der allerede. Dette utfordrer vårt grunnprinsipp om lik tilgang til helsehjelp, sier Hermansen.  

Det er også en klar motstand mot å betale høyere egenandeler. Så mange som 86 prosent er negative til mer egenbetaling.

 Helsepolitikk er viktig for velgerne

Sammen med innvandring og arbeidsledighet, mener befolkningen at oppgavene i helsesektoren er en av våre tre største utfordringer. For godt over halvparten av velgerne er helsepolitikken det viktigste for hvilket parti de skal stemme på ved høstens stortingsvalg.

- Jeg ønsker meg en valgkamp der partiene er tydelige på hva de vil med helsesektoren. Det er mye som ikke fungerer og som må opp og frem i lyset, sier Hermansen.

Til tross for at befolkningen mener helse må prioriteres høyere, er flertallet fornøyd med helsevesenet. Mer enn halvparten av befolkningen er i kontakt med helsevesenet i løpet av et år, enten som pårørende eller ved egen sykdom, og de aller fleste er godt fornøyde med dette møtet.

Befolkningen er derimot mindre fornøyd med regjeringen som får terningkast 3,2 for sin innsats for å skape et bedre helsevesen. Befolkningen skiller altså mellom politikerne som styrer og setter rammene, og de som jobber i helsevesenet.

- Dette tyder på at befolkningen mener helsepersonellet løser oppgavene så godt de kan innenfor de rammene som er satt, men at rammene og forutsetningene bør bli mye bedre, sier Hermansen.  

Helsebarometeret ble gjennomført i januar 2017. 1806 personer over 18 år besvarte undersøkelsen. Besøk hjemmesiden til Kantar TNS for mer informasjon.