2017

Høynivåmøte mot vold mot barn

Mandag denne uken samlet Barneombudet landets helsetopper til høynivåmøte mot vold mot barn. Barnelegeforeningen og Legeforeningen deltok.
Samfunnspolitisk avdeling
25. april 2017
Barnelegeforeningen
Leder Ingebjørg Fagerli presenterer Barnelegeforeningens punkter til erklæringen. Foto: Barneombudet

- Det er på høy tid at helsesektoren kommer mer på banen i arbeidet mot vold mot barn. Med dette møtet ønsker vi å snu ord til handling. Det var budskapet til barneombud Anne Lindboe som selv er lege.

Barneombudet hadde invitert representanter fra hele helse-Norge, blant dem Legeforeningens president Marit Hermansen og leder i Barnelegeforeningen Ingebjørg Fagerli. Helsedirektør Bjørn Guldvog, direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, direktører for landets regionale helseforetak, ledere i Psykologforeningen, Tannlegeforeningen, representanter for de politiske partiene med flere deltok på møtet. 

Forebygge på et tidlig tidspunkt
- Helsetjenestene har en unik mulighet til å forebygge vold og på et tidlig tidspunkt oppdage barn som blir utsatt for det. De har mulighet til å gjøre mye mer i arbeidet mot vold mot barn, sier Lindboe. 

Legeforeningen og Barnelegeforeningen mener at barn skal møte de beste spesialistene.

- Ekspertene må være tilgjengelige for råd. Det er krevende å stå i dette for alle. Da trenger vi godt faglig fellesskap i primærhelsetjenesten – og på tvers av nivåene, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen. 

Undertegnet erklæring mot vold mot barn
Organisasjonens egne forpliktelser i dette arbeidet ble offentliggjort på møtet, og deltakerne sluttet seg deretter til en felles erklæring: «Grefsenerklæringen mot vold mot barn». Barneombudet vil følge opp, slik at Høynivåmøtet blir startskuddet for handling mot vold på helsefeltet.

- Vårt ønske er at Norge kan gå foran og vise vei i dette arbeidet, slik vi har gjort i arbeidet for barns rettigheter på andre områder tidligere. Det burde være mulig, sier Anne Lindmoe.

Hun mener Helsedepartementet må begynne å ta vold mot barn på større alvor. Barneombudet oppfordrer departementet til å ta det samme ansvaret for å forebygge vold mot barn på samme måte som de forebygger for andre folkesykdommer.