2017

Hvert barn er en mulighet

Legeforeningen støtter årets TV-aksjon som går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.
Samfunnspolitisk avdeling
20. oktober 2017
Huleskolen
Foto: Unicef

TV-aksjonen er søndag 22. oktober. Årets aksjon har som formål å gi utdanning til barn i noen av verdens mest konfliktfylte områder.

Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder står i dag uten skolegang. UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt fremtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. TV-aksjonen 2017 skal gi utdanning til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Legeforeningen støtter aksjonen med 50 000 kroner.

Om UNICEF

UNICEF er verdens største hjelpeorganisasjon for barn. Den ble stiftet av FN i 1946 for å hjelpe barn rammet etter andre verdenskrig. Senere er mandatet utvidet til å gjelde alle barn i verden. I dag arbeider organisasjonen i over 190 land og territorier. Hovedoppdraget er å sørge for at alle barn får sine rettigheter ivaretatt.

TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning. 7 000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer. TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.

Mer informasjon om årets aksjon