2017

Kan reservere seg mot Legelisten.no

Datatilsynet slår fast at helsepersonell kan reservere seg mot å bli vurdert på Legelisten.no. - Viktig avgjørelse for fastlegene, sier Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen.
preview_COLOURBOX611861
LEGER KAN RESERVERE SEG MOT LEGELISTEN.NO. Foto: Colourbox

– Vi er svært fornøyd med denne avgjørelsen. Fastlegene har opplevd det som svært belastende å ha en anonym ratingside som de ikke kan forsvare seg mot. Mange har opplevd det nærmest som mobbing, sier Øren.

Leger kan reservere seg mot vurdering

Legeforeningen har vært en pådriver for at helsepersonell kan reservere seg mot denne type vurdering. På Legelisten.no kan alle gå inn og vurdere leger, tannleger, spesialister og alt annet helsepersonell.

Øren forteller at mange føler seg uthengt.

– Legene har en viktig portvaktfunksjon, og må ofte ta upopulære avgjørelser. En lege kan rangeres lavt på legelisten.no, selv om vedkommende har gjort en god jobb, poengterer Øren.

- Vi vil vurderes

På Legelisten er brukerne som skriver vurderingene anonyme. Nettstedet har en moderatorfunksjon, men tilbakemeldinger Legeforeningen har fått tilsier at kritikken som kommer likevel ikke blir konstruktiv.

-Dette betyr ikke at vi leger ikke ønsker å bli vurdert, for det gjør vi. Gode og konstruktive tilbakemeldinger gjør oss bedre. Derfor skal vi nå samarbeide med Helsedirektoratet og finne løsninger for hvordan pasientene våre får effektiv tilgang til informasjon om oss, sier Øren. 

Legelisten.no kan klage på vedtaket innen tre uker. Personvernnemnda vil da ta endelig stilling til saken.

Les Datatilsynets begrunnelse her.