Kartlegger medlemmenes behov

Legeforeningens medlemsundersøkelse for 2017 går ut i disse dager.
Geir Riise
Geir Riise håper mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen. Foto: Lise B. Johannessen

- Legeforeningen skal være til støtte og hjelp for medlemmene i deres hverdag. Vårt mål er at de skal oppleve oss som en relevant og engasjert profesjonsforening, sier generalsekretær Geir Riise.

Undersøkelsen er anonym og forvaltes av Respons Analyse. Den tar kun fem minutter å besvare.

- Medlemmenes tilbakemelding vil være av stor verdi for oss. Vi håper de fleste tar seg tid til å besvare undersøkelsen, sier Riise.

Planen er at medlemsundersøkelsen skal gjennomføres hvert annet eller tredje år. Resultatene skal brukes til videre tiltak/forbedringer til medlemmenes beste.