2017

Kommer sent i gang med veiledning

Ny rapport om spesialistutdanningen viser at det fremdeles er et forbedringspotensial for veiledning og supervisjon i sykehusene.
Leger i samtale
NEDPRIORITERES: En større andel av leger i spesialisering får satt av tid til veiledningssamtaler nå enn tidligere, men de opplever likevel at andre oppgaver settes foran undervisning, fordypning og forskning. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Legeforskningsinstituttet (LEFO) har nå publisert Nasjonal evaluering av spesialistutdanningen for leger 2016. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse som ble gjennomført sommeren 2016. 2 079 leger svarte og samtlige helseforetak og sykehusspesialiteter er representert i utvalget.

73 prosent av respondentene oppgir at de opplever veiledningen som nyttig for utdanningen. Leger i spesialisering (LIS) er svært fornøyde med internundervisningen, de opplever at den er relevant og nært lagt opp til behov som oppstår i arbeidet.

Samtidig viser undersøkelsen betydelig forbedringspotensial både innen veiledning og supervisjon. Under halvparten av legene oppgir å ha kommet i gang med veiledning i løpet av en måned etter oppstart av spesialiseringsløpet. Sammenlignet med en tilsvarende datainnsamling i 2012 er dette en tilbakegang.

Spesialisering - en salderingspost?

Evalueringen viser at en større andel av legene får satt av tid til veiledningssamtaler i tjenesteplanen sin i 2016 sammenlignet med i 2012. Men legene opplever ofte tid avsatt til undervisning, fordypning og forskning som en salderingspost for andre nødvendige oppgaver.

41,2 prosent opplever ikke at det er tilrettelagt for at leger i spesialisering skal kunne drive med forskning, og 47,3 prosent opplever at det ikke er lett å komme i gang med forskningsprosjekter på sin arbeidsplass.

Lav andel fast ansatte

Fra 1. juli 2015 skal leger i spesialisering være fast ansatte. Etter hvert som leger fullfører utdanningsløpet skal stillingene deres bli omgjort til faste stillinger. Likevel er det fortsatt en lav andel av legene som har fast stilling. 42,5 prosent av alle respondentene, mot 24,5 prosent av dem som var kommet inntil 1 ½ år ut i utdanningsløpet, var fast ansatte.