2017

LO-støtte til Akademikerne i Rikslønnsnemnda

- Reelt kollektivt vern ved fastsetting av arbeidstidsordninger utover arbeidsmiljølovens grenser er av avgjørende betydning for norsk arbeidsliv, mener Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO
Samfunnspolitisk avdeling
28. februar 2017
TorArneSolbakken_07
Tor- Arne Solbakken. Foto: Trond Isaksen

Solbakken var medlem i Rikslønnsnemnda som har behandlet arbeidstvisten mellom Akademikerne og Spekter. Han har uttalerett i saken.

- Det er problematisk at en fagforening tvinges til å videreføre vidtgående unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel, uten at arbeidstakerne sikres kollektivt vern, understreker Solbakken. 

Mandag 27. februar kom Rikslønnsnemndas kjennelse etter at historiens lengste sykehusstreik ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd i oktober 2016. I kjennelsen videreføres den gamle overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne, inkludert legenes vide unntak fra arbeidstidsbestemmelsene.