2017

Løftebrudd om leger i spesialisering

Oslo universitetssykehus (OUS) endrer praksis og ivaretar ikke ansvaret for at leger i midlertidige stillinger blir ferdige spesialister. - Uakseptabelt, mener Legeforeningen.
COLOURBOX1145301
ENDRING: LIS uten fast stilling tas nå ut av gjennomstrømningslistene ved OUS. Illustrasjonsfoto: Colourbox

OUS har sendt ut informasjon til ledere og enkeltmedlemmer av Legeforeningen om såkalte gjennomstrømningsstillinger, det vil si tjeneste leger i spesialisering (LIS) må ha på et annet sted enn der de har sin faste stilling. LIS uten fast stilling tas nå ut av gjennomstrømningslistene ved sykehuset, noe som får konsekvenser for LIS i hele Helse Sør-Øst. Dette har skapt stor usikkerhet siden det ikke gis informasjon om hvordan videre ansettelsesforhold og spesialiseringsløp skal ivaretas.

 - OUS ivaretar ikke disse legene på en god måte. Denne arbeidsgiverpolitikken er FORVERRING: President i Legeforeningen Marit Hermansen mener at OUS ikke ivaretar LIS-legene på en god nok måte.

FORVERRING: President i Legeforeningen Marit Hermansen mener at OUS ikke ivaretar LIS-legene på en god nok måte.
ødeleggende. Den skaper unødig usikkerhet, vanskeliggjør samarbeidet og forverrer tillitskrisen i sykehusene, sier president Marit Hermansen, og fortsetter:

- I tillegg til å bryte hovedavtalen, tar arbeidsgiver også Legeforeningen til inntekt for sitt syn. Men dette er hverken drøftet med oss sentralt eller lokalt. Det er uakseptabelt.

I avtalen om faste stillinger ligger det en forutsetning om et fast ansettelsesforhold i bunnen for at man skal ha en midlertidig ansettelse i en gjennomstrømningsstilling. Men det er også enighet om å ivareta LIS som er i gammel ordning. Legeforeningen legger til grunn at det er enighet om at det er arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for et effektivt spesialiseringsløp for denne gruppen. Foreningen har hatt dialog med Spekter og OUS for å få klarhet i hvilke utfordringer implementeringen av faste stillinger skaper og hvordan partene i felleskap kan finne løsninger for LIS på gammel ordning og LIS som ellers er midlertidig ansatt. I tillegg har spørsmålet om hvordan fordypningsstillingene skal håndteres, vært diskutert.

- Vi har gjentatte ganger uttrykt at vil diskutere løsninger på eventuelle utfordringer ved OUS. Da er det nødvendig med konkret informasjon, blant annet om hvor mange leger dette gjelder. Men dette har ikke blitt fulgt opp fra sykehusets side. Vi forutsetter at vi skulle fortsette dialogen om dette. Derfor er vi svært overrasket over at OUS ensidig går ut med informasjon til våre medlemmer, sier Hermansen.

Legeforeningen mener arbeidsgiver ville klart å oppfylle sitt ansvar på en bedre måte dersom det hadde vært flere faste stillinger og en mer riktig dimensjonering av gjennomstrømningsstillinger. Foreningen er i kontakt med Spekter og vil følge saken tett fremover.