Løsning i LHL-konflikten

Litt etter klokken tre i natt aksepterte Akademikerne helse meklers forslag til løsning om ny pensjonsordning.
ENIGHET: Forhandlingsleder Rune Frøyland og Marit Hermansen, nestleder i Akademikerne helse. FOTO: Christine Rian Johannessen
ENIGHET: Forhandlingsleder Rune Frøyland og Marit Hermansen, nestleder i Akademikerne helse. FOTO: Christine Rian Johannessen

Partene aksepterte meklers forslag til ny tariffavtale for ansatte i LHL-klinikkene.

- Det har vært viktig for oss å overføre rettigheter fra tidligere tariffområde, i tillegg til å sikre våre medlemmer en trygg og rettferdig pensjonsordning, sier Rune Frøyland, forhandlingsleder for Akademikerne helse.

Innskuddspensjonsordningen er på syv prosent av lønn mellom 0 og 12 G, og et tilleggsinnskudd på 18,1 prosent på lønn mellom 7,1 og 12 G. Dette er de maksimale tillatte satsene. De ansattes andel av pensjonsinnskuddet reduseres fra dagens to prosent til én prosent.

De ansatte vil også fullt ut kompenseres for eventuelle tap i overgangen fra ytelsesordning i Virke til den nye innskuddsordningen i Spekter. 

- Vi ønsket oss i utgangspunktet en pensjonsordning med livsvarig utbetaling, men har valgt å godta en ordning med maksimalt innskudd og en solid overgangskompensasjon. Vi aksepterte meklers forslag etter konkrete vurderinger i denne virksomheten. Samtidig har vi forståelse for at LO og YS har gjort andre vurderinger for sine medlemmer og dermed er i streik, sier Frøyland.

I lønnsoppgjøret fikk Akademikerne det samme resultatet som arbeidslivet for øvrig, med en ramme på 2,4 prosent.

Forhandlingsleder Rune Frøyland, Akademikerne helse, mob. 450 30 522
Pressekontakt Christine Rian Johannessen, Den norske legeforening, mob. 977 47 507
Pressekontakt Kersti Flamme Larsen, Akademikerne, mob. 951 43 760