2017

Marit Hermansen gjenvalgt som president

Christer Mjåset er ny visepresident, i tillegg har sentralstyret fått en rekke nye medlemmer.
te_2017landsstyremote-6535
TAR FATT PÅ TO NYE ÅR: Marit Hermansen er gjenvalgt som president i Legeforeningen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

Onsdag gikk landsstyret til valg av nytt sentralstyre. Marit Hermansen ble ved akklamasjon valgt til to nye år som president. Hun takket for den fornyede tilliten.

- Jeg gleder meg til å brette opp ermene med et nytt sentralstyre. Tusen takk, sa en glad Hermansen.

Christer Mjåset ble kort tid senere valgt som ny visepresident, også han ved akklamasjon:

- Jeg har to hektiske år bak meg og det har vært et stort privilegium. Takk for tilliten, jeg ser frem til fortsatt å gjøre en innsats for dere, sa Mjåset.

Kristin Kornelia Utne og Kjetil Karlsen takket for å bli foreslått som faste sentralstyremedlemmer, men valgte å trekke sitt kandidatur.

Legeforeningens nye sentralstyre

Marit Hermansen, president

Christer Mjåset, visepresident

Youtube/vimeo player

Styremedlemmer

Ole Johan Bakke, styremedlem i foreningen for leger i samfunnsmedisinsk arbeid

Anja Fog Heen, styremedlem i Yngre legers forening

Jon Helle, leder i Overlegeforeningen

Anne Karin Rime, nestleder i Overlegeforeningen (ny)

Kirsten Rokstad, styremedlem i Allmennlegeforeningen (ny)

Eivind Valestrand, leder i Norsk medisinstudentforening (ny)

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen (ny)

Varamedlemmer

1. Kjetil Karlsen, styremedlem i Overlegeforeningen, 2. Kristin Kornelia Utne, styremedlem i Yngre legers forening, 3. Agnethe Lund, Norsk gynekologisk forening.

KLARE TIL DYST: Legeforeningens nye sentralstyre består av Eivind Valestrand (t.v.), Tom Ole Øren, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Marit Hermansen, Christer Mjåset, Anne Karin Rime, Jon Helle og Kirsten Rokstad. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

KLARE TIL DYST: Legeforeningens nye sentralstyre består av Eivind Valestrand (t.v.), Tom Ole Øren, Anja Fog Heen, Ole Johan Bakke, Marit Hermansen, Christer Mjåset, Anne Karin Rime, Jon Helle og Kirsten Rokstad. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen