Møt oss på Arendalsuka

Verdens beste helsetjeneste, e-helse og tillitsreform er blant temaene Legeforeningen debatterer i år.
Arendal
SNART KLART: I midten av august braker det igjen løs med politisk engasjement, spennende debatter og interessante møter under årets utgave av Arendalsuka. Foto: Colourbox

14.-19. august avholdes Arendalsuka for femte gang. I år deltar Legeforeningen på 11 arrangementer i løpet av uken. Arrangementet er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Det største arrangementet er den helsepolitiske debatten. Dagens Medisin spør: "Hadde vi ikke verdens beste helsevesen? Eller kaster vi bort den muligheten?" President Marit Hermansen deltar i debatt med helsepolitikere, forskere og helsemyndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Aust-Agder legeforening arrangerer et debattmøte om tillitens kår. "Trenger vi en tillitsreform i offentlig sektor?". Sentralstyremedlem og leder av Yngre legers forening Christer Mjåset deltar.

E-helse har allerede vist seg å bli et hett tema i årets valgkamp. Legeforeningen stiller i diskusjonen om hvordan ny teknologi kan endre helsetjenesten og om "mye behandling, men lite helse."

Se også følgende arrangementer:

Alle arrangementer om helse finner du her.